Generalforsamling_2011

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt den 27. marts 2011 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.


Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggård

Referent: Uffe Nielsen


Ad 2. Formandens beretning

Det er blevet meget lettere at være i bestyrelsen for vores lille cykelklub.


Det kan vi takke den nye hjemmeside og Alex Madsen for.

Jeg har rost hjemmesiden mange gange tidligere, men kom til at tænke på det igen her hvor jeg skal skrive formandsberetning.

Det er jo bare at gå ind på siden og læse om hvad der er sket i løbet af året. Jeg håber i alle jævnligt vil gå ind på siden og på den måde holde jer orienteret, for her er ALLE de nødvendige oplysninger og svar. Det er bare så let! Det vil også betyde at fremtidige bestyrelsesmedlemmer får det meget lettere.


Vi har faktisk i bestyrelsen talt om at indføre en ny regel om bestyrelsesarbejdet. Man må ikke sidde i bestyrelsen mere end 2 perioder, altså 4 år i træk. Dette for at skabe fornyelse og nytænkning. Jeg agter selv at følge denne regel, så i skal vælge en ny formand om et år. Det kan vi vende tilbage til i en diskussion under eventuelt hvor vi også gerne vil have valgt et ”festudvalg”..


Årets overordnede opgave blev tildelt Bo og Alex. Nemlig at tilpasse vores nye klub tøj til en mere praktisk farvekombination, som også kan bruges med det nuværende tøj. Derudover valgte vi at få nogle få, men gode sponsoraftaler, som løber over mindst 3 år og som skal bidrage til at bringe tøjprisen ned, således vi kan få flere ud at køre i det nye tøj.

Vi er stadig sponsor for Hjerteforeningen, som også kan ses på det nye tøj. Tøjet har i set og vi glæder os til at se det på vejene og på podierne rundt omkring.


Året kort:

Vi havde værksteds og klubaften i februar og der var DEMO aften hos Jørgen Schmidt Cykler.


Vi havde både ordinær og ekstraordinær generalforsamling i marts måned og det var stadig vinter.


I april var der træningsweekend. Alle disse arr. er klassikere, men som kom der en flot melding.


Kæmpesucces i Grindsted. 180 km. 3 podiepladser, 5 mand i top 6. Finn vandt løbet.

STORT  tillykke til jer. I skal vel ned og vise det nye tøj frem igen i år?


Harzen er også en klassiker og det er Thomas Tanggaard vel også.

Igen i år havde Thomas en godt hold med til Harzen og i år var der flot vejr.


Et stort hold kørte til La Marmotte og havde en fin tur med gode resultater både for dem der havde prøvet det før og for nye deltagere.


Der blev lavet ny spinning aftale med Fitness Planet og med Kent Lundø som instruktør. Spinning bliver endnu mere aktuel med de vintre vi åbenbart skal døje med.


Der var afslutningsfest på kroen den 13. november med  visning af instruktionsfilm med Brian Holm fra HTC. HC og Uffe stod for arrangementet, som var godt besøgt. Vi cyklede i 2 hold før vi mødtes på kroen, hvor vi havde en hyggelig eftermiddag med bl.a. stegt flæsk, øl og brændevin.


Men udover disse begivenheder har vi jo de ugentlige træningsture.

Ture som vi hverken kan eller vil undvære. Det er jo dem der udgør det sociale liv i klubben og skaber gode venskaber. Det være sig såvel på landevejen som i skoven.


Men disse vintre kunne vi godt undvære. Det er bare for meget med al den sne og is. Eller er det måske fordi vi er blevet vant til at kunne cykle hele året? Det er meget frustrerende syntes jeg.


Tak til bestyrelsen for gnidningsfrit samarbejde. Tak til alle der har ydet en indsats for klubben og ikke mindst til vores nye sponsorer.

Sparekassen Kronjylland, Assentoft afd.

Statoil, Assentoft

AB Catering

Auto G, Randers


Marts 2011

Palle Konggaard

formandAd 3.

Bo gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

Lige nu er vi 54 medlemmer. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver på kr. 250 i indeværende år.


Ad 4.

Der var ingen beretninger i denne omgang.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Det blev vedtaget at oprette et festudvalg/socialt udvalg.

Lars Windolf og Finn Jacobsen blev valgt til denne opgave.


Desuden havde formanden foreslået, at man højst sad i bestyrelsen i 4 år af gangen. Dette var der god tilslutning til, og man opfordrede således til hurtigere udskiftning i bestyrelsen.


Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Andreasen (Kasserer) og Uffe Nielsen var på valg.


Niels Laustsen blev valgt, og Bo blev genvalgt som kasser. (Lars Henning lovede at overtage posten som kasser om 2 år). Thomas Madsen blev valgt til 1. suppleant og Thomas Tanggaard blev valgt til 2. suppleant.


Ad 7. Udgik.

Formand først på valg i 2012 jævnfør vedtægter.


Ad 8.

Lars Windolf blev valgt som revisor og Finn Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 9. Eventuelt

Palle orienterede om SIF planerne. Alle var enige om, at det var et flot stykke arbejde, der blev lagt for dagen i SIF. Det blev vedtaget at fortsætte i Assentoft Cykelmotion som hidtil.


Da vi som de øvrige afdelinger under SIF ikke på samme måde benytter hallens faciliteter mm, vil vi gerne fortsætte som associeret medlem af SIF.


Der blev igen drøftet C-hold. Det blev foreslået at C-holdet eventuelt skulle have deres eget trænings-starttidspunkt eller træningsdag. Palle ville tage kontakt til mulige c-ryttere.


Palle spurgte om der var interesse for besøg hos optiker med henblik på køb af Oakley solbriller. Det var der ikke den store interesse for.


Der blev foreslået at indkøbe 1-2 cykelkufferter til klubben. Kufferterne skal så kunne lejes af medlemmerne. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.


Bestyrelsen blev også opfordret til at fremkomme med forslag til indkøb af ting eller støtte af aktiviteter, der tilgodeså en bredere del af medlemsskaren.


Alex foreslog at A og B-holdet igen fik fælles starttidspunkt for træning. Samtidigt blev der gjort opmærksom på, at træningen i år er blevet opdelt således, der trænes forskelligt på de enkelte dage med fokus på forskellige ting: F.eks. Interval, Syre/bakketræning, Teknik samt distance (tirsdag, torsdag, lørdag og søndag) - se hjemmesiden.

Hverdage er der træning kl. 18.30 og lørdag og søndag starter træningen kl. 9.00 på racer.


Referent / Uffe