Generalforsamling_2012

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt den 11. marts 2012 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.


Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggård

Referent: HC Sidelmann


Ad 2. Formandens beretning

Så er der gået et cykelår igen!

Vi glæder os til at trække i sommerdragten og køre med korte ben og ærmer. mDet så ellers ud til at vinteren 2010-11 ville blive en ”lun” én af slagsen efter de 2 sidste hårde vintre, men vinter fik vi alligevel.


Vi startede 2011 ud med et velbesøgt klubmøde i Borgerhuset den 23. februar. mHenrik Thinggaard var på besøg og fortalte om kost, tilrettelæggelse af træning og meget mere. Og der blev også mulighed for at se hvordan man sidder rigtig på cyklen.


Der blev igen mulighed for spinning i Assentoft. Anitas spinningcykler er renoverede og opsat i Assentofthallerne her ved indgangen.

 

I marts var der igen Demoaften hos Jørgen Schmidt´s eftf.  Jesper fører traditionen videre.


Vi fastholdt vores  kontingent til klubben med kr. 250,- om året.


Den 16.-17- april var der traditionen tro træningsweekend. Der var kaffe og basser inden afgang fra Assentofthallerne. Denne gang  gråt og regnfuldt. Nogen lugtede ligefrem af gylle efter turen. Om aftenen var der restaurationsbesøg i Randers med ledsager.


I maj blev vi fotograferet iført den nye klubdragt. Sparekassen skulle bruge os til en brochurer til et senere arrangement.


14 mand tog til Harzen. Det bliver mere og mere populært. Ikke bare hos os men af mange danske klubber. Tak til Thomas T for trofast at arrangere disse ture.


Vi forsøgte os med en klubhjelm i juni. Kr. 700 skulle den koste, men der var ikke nok tilslutning til vi kunne afgive en ordre.


En cykeltur til Knebelbro for at prøve kræfter med havkajak blev også aflyst p.g.a manglende tilslutning.


Til gengæld blev en omgang grillpølser, øl og vand godt besøgt på plænen hos Lars Windolf. Tak til Lars og sponsorer.


Jeg syntes også der er grund til at give vores yngste rytter Anders Krogh et stort skulderklap. Anders udvikler sig voldsomt og det kommer jo ikke af sig selv.


29. oktober var der afslutningsfest i Borgerhuset. En kæmpe succes. Mange deltagere. Flot pyntet lokale med cykelbuffet med dejlig mad. God live musik sponsoreret af Rasmus Koch fra Autufokus. Tak for en meget vellykket fest til Lars W, Niels og co. Det kan næppe gøres bedre.


I november igangsættes træning om aftenen med lys (masser af lys) på MTB.


Herudover er der jo som sædvanlig alle de almindelige træningsaftner og weekends på landevejen og i skoven. Løb her og i udlandet hvor fx La Marmotte er flittig besøgt af efterhånden mange medlemmer.


Noget helt nyt blev en stor succes. Vi har i flere år forsøgt at få et C-hold, begynderhold eller hvad det skulle hedde, op at stå.

Onsdagsholdet kom i gang i 2011. Vi startede sent op – i august. 7 nye mødte op. 2 piger var iblandt. De havde ikke set det på de opslag vi havde sat op forskellige steder. Nej de havde hørt om det og set det på hjemmesiden. Se det er nyt! Og de sagde de ville fortsætte efter den første tur. mFølgende onsdage var der på skift en kaptajn fra de ”gamle” medlemmer, som fik følgeskab af frivillige der mødte op af sig selv for at give en hjælpende hånd med. Det var ekstra flot og tak for det.


Vi fortsætter med onsdagsholdet fra 1. april 2012.


Vi er over 50 medlemmer i hele perioden.


Vi har en rigtig god og unik cykelklub, som vi kan være stolte af. Og som der er respekt for. Vi har en fin økonomi og vil bruge nogle af pengene i år på at få nogle flere ud og prøve at køre cykelløb. På at have et lille lager af cykeltøj og måske nogle andre ting.


Tak til alle der har ydet en indsats for klubben, stor som lille.

Tak til bestyrelsen og udvalgene.

Tak til vores sponsorer:

Sparekassen Kronjylland

Statoil Assentoft

A B Catering

Auto G, Randers


Og så siger jeg også tak fordi jeg måtte være formand for klubben i 4 år. Det har været spændende at prøve.

Palle Konggaard,

afgående formand,

marts 2012.Ad 3.

Bo gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

Lige nu er vi 55 betalende medlemmer, det højeste nogensinde. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver på kr. 250 i indeværende år.


Ad 4.

Lars Windolf fortalte at næste ”fest” i år sandsynligvis bliver uden påhæng.


Harzen udvalg – her ønskede Thomas T at finde det bedste tidspunkt, og der var overvældende flertal for Grundlovsferien frem for Kr. Himmelfarten.


HC fortalte om vinterens MTB. Træningstider, Team Lir vinter cup og om turen til MTB ruten i Ebeltoft.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde et forslag om, at bestyrelsen på fem personer fremover reduceres til en bestyrelse på 3 + nogle specifikke udvalg. Da udvalgene allerede eksisterer, blev den nye bestyrelse opfordret til at arbejde hen mod en 3-mandsbestyrelse.


Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alex Madsen og HC Sidelmann var på valg, og med hensigtserklæringen fra 2011 om max. 4 år i bestyrelsen skulle der vælges nye.

Jens Raaby og John Berg valgtes.


Thomas Madsen blev genvalgt til 1. suppleant og Thomas Tanggaard blev genvalgt til 2. suppleant.


Ad 7.

Formand Palle Konggaard faldt også på ønsket om max. 4 år i bestyrelsen. Bestyrelsen kunne foreslå Niels Christian Laustsen som ny formand. Han blev valgt med applaus.

Herved må 1. suppleant (Thomas Madsen – der ikke deltog i generalforsamlingen) indtræde i bestyrelsen.

Derfor måtte vi vælge en 3. suppleant, Lars S. Henning valgt.


Ad 8.

Lars Windolf blev valgt som revisor og Finn Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 9. Eventuelt

Alex fortalte, at vi agtede at fortsætte med onsdagsholdet med start d. 11. april. Han sætter en kaptajn på, og alle får jobbet på skift. Hvis man ikke kan, må man bytte.


Forslag fra Christian J om lidt billigere priser på vort tøj. Og forslag om f.eks. at lave en startpakke bestående af en kortærmet trøje + et par korte bukser.


HC fortalte om en invitation fra Assentoft løbeklub til Volk Mølleløbet, hvor vi er blevet bedt om at cykle forrest, dels for at bane vej, dels for at vise vej for de forreste løbere. Det vil give fin reklame for cykelklubben. Det lykkedes ikke at få navne på en to tre stykker der kunne/ville, men vi skulle nok vinde rytterne når vi når maj.


Igen blev træningstiderne diskuteret, og efter sommertid, bliver det kl. 18.30 tirsdage + torsdage for både A & B, kl. 09.00 lørdage og søndage kl. 09.00 for A og kl. 09.30 for B. Onsdagsholdet kl. 18.00.


Referent / HC