Generalforsamling_2013

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt den 17. marts 2013 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.


Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggård

Referent: Uffe Nielsen


Ad 2. Formandens beretning

Året der gik

Det var året hvor klubben havde 10 års Jubilæum. Vi får mange nye medlemmer, er nu oppe på over 70 medlemmer

God jubilæumsarrangement med mtb orienteringsløb og efterfølgende fest, mange deltagere og stor opbakning. Tak til festudvalget !


Kold Harzentur, 16 mand afsted. Nu bliver der ikke en Harzen tur i foråret. Personlig synes jeg at Harzenturene er et rigtig godt initiativ, pga. forholdsvis kort rejse tid, billigt hotel og tur generelt og stifinderne i klubben er ved at kende nogle gode ruter. Jeg tror det er vigtigt at fastholde sådanne turer


Nytårs mtb løb, 25 deltagere den 30. december. Gløgg og hygge ved HC. Tak til HC for arrangement. Kom endelig med flere initiativer, klubben bakker op, også økonomisk.


Vintercup en succes afholdt i 2012/13, 17 mand har deltaget. Sidste løb 26. februar. Præget af dårlig vejr. Men resulterede i at nogle fik scoret billige point, ved bare at møde op. Tæt i toppen mellem Jacob og Ejnar. Ejnar Vandt og får/har fået en præmie. Tak til Jacob, Bo og Alex for initiativ


Onsdagsholdet var igen en populært, i hvert fald i foråret, men var en fiasko i efteråret, da  ingen mødte op. Gentages i 2013, men kun i foråret april, maj og juni. Jens har lavet en ny flot plakat til ophængning i Brugsen, Statoil og Sparrekassen. Mv Skal vi finde et nyt  navn i stedet for onsdagsholdet?


Fremtiden

Hold øje med hjemmesiden, Facebook, post, tak til Mikkel og Alex for arbejdet med hjemmesiden.


Vi skal huske at tænke på sikkerheden, når vi kører. Bestyrelsen arbejder for at finde et adfærdskodeks i klubben.


Nye sponsoraftaler, nyt tøj. Sponsoraftaler udløber i 2013.


Tak til Statoil Assentoft, Sparekassen Kronjylland, Auto G, AB Catering, AutoFokus og XL Byg Vorup


Ad 3.

Bo gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

Lige nu er vi 72 medlemmer. Medlemstallet er generelt stigende. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver på kr. 250 i indeværende år.


Ad 4.

HC fortalte om de forskellige MTB træningsture og løb, der har været afviklet i den forløbne sæson. Bl. a. Team 2 wheels og Team Lirs løb. Desuden afholder klubben et MTB løb d. 11.maj 2013.


Ingen Harzen udvalg, da der ikke arrangeres Harzentur i år (Turen går i stedet til Gardasøen).


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Andreasen (Kasserer) og Thomas Madsen var på valg.

Lars Henning blev valgt som kasserer og Per Olsen blev valgt til bestyrelsen.

Jacob Søholm blev valgt til 1. suppleant og Thomas Tanggaard blev valgt til 2. suppleant.


Ad 7.

Udgik. Formand først på valg i 2014 jævnfør vedtægter.


Ad 8.

Lars Henning blev valgt som revisor og Lars Windolf blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 9. Eventuelt

Forslag fra Christian J. om evt. at lave fælles tilmelding til større løb: F.eks Århus-KBH, hvis det kommer igen, med henblik på evt. at komme i TV. Dette tages op i bestyrelsen, når det bliver aktuelt.

Desuden foreslog han at nedsætte prisen på tøj.


Jacob foreslog at vi opfordrer til, at vi så vidt muligt kører i klubdragterne, både fordi det giver god reklame for klubben samt af hensyn til vores sponsorer.


Referent / Uffe