Generalforsamling_2014

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt den 23. marts 2014 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.


Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggaard

Referent: Per


Ad 2. Formandens beretning

2013 var et år med mange nye initiativer og tiltag i klubben.


Klubbens hjemmeside fik et ”facelift”. Stort tak til Mikkel.


For første gang i klubbens historie blev der afholdt klubmesterskaber, som var et super arrangement med god opbakning fra medlemmerne.

Tak til Jakob og XL-Byg.


Klubben fik lavet nye sponsoraftaler. Enkelte sponsorer ønskede ikke at forlænge deres sponsorat men klubben fik nye sponsorer for de næste 3 år.


Der blev lavet aftale med Marcello Bergamo om levering af nyt klubtøj som er blevet leveret i starten af 2014. Der skal lyde et stort tak til sponsorerne og medlemmerne opfordres til at komme i det nye tøj og ud på vejene.


Ad 3.

Klubben havde et overskud på Kr.1.400,- for 2013.

Kontingent for 2014 blev vedtaget til Kr. 250,-

Regnskabet blev godkendt.


Ad 4.

Tur til Harzen arrangeres Grundlovsdag/Pinsen 2014.

Endelig tilmelding skal ske senest 1. maj til Thomas Tanggaard.

Thomas her lavet forhåndsreservation på 5 værelser.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Berg ønskede ikke genvalg.

Mikkel Krogh blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Jens Raaby blev genvalgt.


Ad 7.

Formand Niels blev genvalgt.


Ad 8.

Bo Andreassen blev genvalgt som revisor.

Lars Vindolf blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 9. Eventuelt

Facebook: Klubben ønsker helst ingen reklamer på facebook-gruppen.

Ligeledes ønsker klubben ikke at der laves aftaler om kørsel udenfor klubbens officielle træningstider.


Trafik:Vi skal alle være mere opmærksomme på at overholde færdselsreglerne.


Unge U/18:Vi må gerne have unge under 18 år med i klubben, men klubben ønsker, at der skal være en voksen pårørende med ude på landevejene.


C-Hold:Mødes til træning samme tid som B-Holdet. Dem som vil køre C-Hold aftaler indbyrdes inden vi kører af sted.Referent / Per Olsen