Generalforsamling_2017

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt lørdag den 05. marts 2017 kl. 13.00Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggaard

Referent: Per Olsen


Ad 2. Formandens beretning 2016

En ny formands beretning..


Dette er, som I alle ved, min første beretning som formand. Jeg vil gøre mit bedste for at gå i Niels’ fodspor.


Hvis jeg kigger tilbage på året der gik, syntes jeg, at det har været et godt, men udfordrende cykel år. Desværre med lidt for mange styrt og andre uheldige situationer, dette er dog noget vi vil arbejde med i 2017.


Efter ønske fra flere af klubbens medlemmer, om varieret træning, startede vi 2016 op med et samarbejdet imellem klubben og Phil Mansfield. Vi afholdte i den forbindelse et klubarrangement med fokus på varieret træning. Jeg ved, at der har været delte meninger omkring succesen. Vi vil derfor, fra bestyrelsens side, ikke arbejde med planlagt træning for hold A og B. Vi vil i stedet opfordre medlemmerne til selv, at krydre træningen med det vi har lært, og ikke mindst for at minimere tons og forhjulslir.


Klubbens medlemmer har igennem 2016 deltaget aktivt i både større og mindre arrangementer. Kigger vi på den tilbagevendende Harzen tur har der over de sidste år været et svingende deltagerantal. Jeg ser det derfor som en stor succes, at 16 medlemmer tog udfordringen op i det tyske!

Udover Harzen var der også flere af klubbens medlemmer som valgte at prøve kræfter med La’ marmotte også her blev der kørt nogle flotte tider.


Traditionen tro stillede ACM igen i år talstærkt op til årets Fjordløb, 49 deltagere for at være helt præcis. På 50km ruten lykkedes det Henrik Jensen at snuppe øverste plads på skamlen. Igen i år skal der lyde en stor tak til AB Catering for mad og en ligeså stor tak til de frivillige medlemmer som var behjælpelig med opstilling og nedtagning!

2017 er også året hvor vores klubtøjsaftale udløber med Marcello Bergamo. For at sikre, at vi kan står skarpt i den kommende cykelsæson har vi i 2016 stiftet et tøjudvalg. (Rune & Heidi) De har i løbet af efteråret testet flere forskellige tøjmærker. På baggrund af dette har de valgt, at indgå et samarbejde med vores lokale klubsponsor DDTri.


2016 var året hvor vi efter nogle udfordringer og en del møder fik afsluttet og opmærket den offentlig MTB bane. Sporet er endt med en rundstrækning på 2,4 km i let til middel terræn. De sidste småting med parkering og info skilte vil tilgå i løbet af 2017. Jeg vil på bestyrelsens veje gerne takke Jesper Vang for at trække læsset med sporet.


Som afslutning på cykelsæsonen 2016 blev det årlige klubmesterskab kørt, et arrangement der endte med at blive afhold i et udfordrende vejr. Men igen i år fandt vi de retmæssige vindere.


Afslutningsvis vil jeg gerne takke for bestyrelsens arrangement og arbejde, ligeledes vil jeg gerne takke medlemmerne for, at bakker op omkring de arrangementer vi afholder.

Tak for ordet. – go vind!


Frank Eriksen.


Ad 3.

Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Regnskabet viste et resultat på Kr. -6.916,00

Kontingent blev fastsat til Kr. 250,00 for 2017. Ved indbetaling, husk at oplyse navn samt 6 første cifre i cpr. nr.


Ad 4.

Beretning fra stående udvalg.

Tøjudvalg: DDTri bliver klubbens tøjleverandør de næste 3 år. 54 medlemmer har bestilt nyt klubtøj og status for ankomst af første leverance er 6-8 uger fra d.d.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Behandling af indkomne forslag.

Heidi foreslog af flytte klubbens årlige generalforsamling til efteråret, ifb.  med klubmesterskab og afslutningsfesten. Årsregnskabet flyttes også.Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg var Lars Henning, kasserer og Per H. Olsen, bestyrelsesmedlem.

Lars Henning har indtil videre valgt at fortsætte som kasserer indtil Generalforsamlingen til efteråret.

Stig Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

              1. suppleant: Thomas Tanggaard

              2. suppleant: Uffe Nielsen


Ad 7.

Udgår. Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Ad 8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor: Bo Andreasen.

Revisor Suppleant: Lars Windolf


Ad 9. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle til at være på Facebook, da det er en hurtig og god måde at kommunikere internt i klubben på.


Der er 22 mand tilmeldt årets Harzen tur. Senere på foråret bliver der indkaldt til informationsmøde om kørsel, overnatning osv.


Den 15.3.2017 afholder DGI foredrag om ”Go stil” på landevejene. Foredraget handler om, hvordan vi som motionscyklister skal opføre os på landevejen for at højne sikkerheden overfor andre trafikanter. Foredraget starter Kl. 19:00 i Assentoft Hallerne.Referent / Per Olsen