Generalforsamling_2017_ny

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK

Referat fra generalforsamling

i Assentoft Cykelmotion


Afholdt søndag den 8. oktober 2017 kl. 14.30

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent

4. Beretning fra stående udvalg

Harzen

Tøj

MTB

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af formand

8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant

9. Evt.

 

 

Ad 1.

Dirigent: Frank Eriksen

Referent: Stig Jensen

 


Ad 2. Formandens beretning 2017


Knap et år, men en hel sæson er gået…


En formandsberetning skal reflekteret over året der er gået i klubben. Denne gang bliver det ikke et helt år, men alligevel en hel sæson. I året 2017 har vejret fyldt rigtig meget, og ikke mindst i ACM. Det er trods alt sjovere, at træne i solskin end i regnvejr.

Bestyrelsen i ACM har siden jeg startede, i klubben, arbejdet fokuseret på, at skabe et solidt fundament for alle cykelryttere i Assentoft og omegn. De seneste tiltag har i år været at sikre, at man hver tirsdag ville møde en erfaren ACM rytter som Kaptain på C holdet. Samtidig med, at vi i samarbejde med DGI afholdte Go stil på landevejen. Med opbakning fra klubbens medlemmer er jeg overbevist om, at det vil være tiltag, som vil blive gentaget i 2018.

ACM har igen modtaget stor opbakning for lokale virksomheder, der har valgt, at støtte klubben med flotte sponsorater for en 3-årig periode incl 2017. Det giver os mulighed for, at afholde de økonomiske udgifter i forbindelse med forskellige arrangementer. Med de nye sponsoraftaler følger også nyt klubtøj, som er leveret og designet med hjælp fra DDTri og Søren Bundgaard.

Som altid har ACM mange aktive medlemmer, som deltager i mange forskellige cykelarrangementer rundt om i landet. I år har vi som noget nyt indledt et samarbejdet med DGI. Det første tiltag var deltagelse i Kultur ringen, åbningen af en officiel cykelrute rundt på Djursland. Et samarbejde jeg håber styrket i 2018.

Klubben har efterhånden fået stablet en stabil Hartzen-tur på benene, og i år var ingen undtagelse. Jeg håber støtten til denne fremadrettet, kun vil blive større.

Opbakningen til vores lokale klubmesterskab har de seneste år været faldende. Som konsekvens af dette har vi desværre set og nødsagtige til at aflyse. Jeg håber på, at skabe dialog omkring dette sociale arrangement så vi fremadrettet kan gennemføre et vel repræsenteret klubmesterskab.

En beretning har ofte for vane, at komme med en enkelt anekdote fra klubfesten, denne må vi vente med til næste generalforsamling. Lad det blive en brag af en fest jeg ved, at bestyrelsen gør et stort arbejde for, at det bliver en stor succes.

Denne beretning vil være min sidste som formand. Tiden er fløjet afsted, arbejdet har været givende og spændende. Jeg har altid følt mig godt modtaget i Assentoft, hvilket også var årsagen til at jeg meldte mig til bestyrelsen. Jeg ønskede, at bidrage med mere end bare et kontingent. Som Niels så rigtig nævnte i sin sidste beretning som formand skal man huske, at bag alle arrangementer i ACM er der frivilligt arbejde. Derfor vil jeg igen opfordre til, at vi alle bidrager. Det kunne være fantastisk at se 70 medlemmer til næste arrangement afhold af klubben.


Tak for ordet. – Go vintertræning.

Frank Eriksen


 

Ad 3.

Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Kasserer Finn J Vammen fremlagde regnskabet.

Regnskabet viste et resultat på Kr. 7.508,72

Kontingent blev fastsat til Kr. 300,00 for 2018. Ved indbetaling, husk at oplyse navn samt 6 første cifre i cpr. nr.

 

Ad 4.

Beretning fra stående udvalg.Harzen: Turen til Harzen i juni 2017 var en stor succes, med deltagelse af 22, Der var deltagelse af både A, B og C ryttere. Udvalget håber at tilslutningen til turen vil blive lige så stor i 2018, som er planlagt onsdag-torsdag 23/24 maj og til søndag den 27 maj 2018. Vi skal denne gang bo meget centralt i Braunlage.


Tøjudvalg: Klubtøjet er fra DDTri, og generelt er klubbens medlemmer meget tilfredse med kvaliteten. Der køres i nuværende klubtøj i sæson 2018 og 2019. Bestyrelsen vil gerne sige stor tak til Lars Bundgaard for hjælp med designet af klubtøjet. Der vil blive bestilt mere vintertøj såfremt der er et tilstrækkelig ønske/behov for dette. Klubben giver ikke rabat i forbindelse med denne bestilling.


MTB:  Forholdet til banens naboer er faldet til ro. Der er blevet forespurgt til 2 løb på banen, og der har ikke været nogle kommentar fra naboerne til disse arrangementer. Jesper Vang Nielsen fortager løbende en del vedligeholdelse af sporet, og såfremt der er medlemmer som gerne vil hjælpe med dette, kan Jesper kontaktes. Der planlægges at der afholdes nytårsappel, nytårsaftensdag ved MTB banen.Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


 

Ad 6. og Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlem, valg af formand

Disse 2 punkter blev slået sammen, ide der er fortaget tilpasning i klubbens vedtægter under §7 bestyrelsen. Ændringer omhandler at bestyrelsen konstituere sig selv, hvilke bevirker at der ikke skal vælges en ny formand, men et nyt bestyrelsesmedlem.

Nuværende formand Frank Eriksen har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Claus Espensen.


Der er efter generalforsamlingen i marts 2017 sket følgende planlagte ændring i bestyrelses, som også blev aftalt på denne generalforsamling. Finn J. Vammen er indtrådt i bestyrelsen som kasserer. Lars Henning er udtrådt. 

 


Ad 9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Der blev sprunget let hen over dette emne til generalforsamlingen, men de fremmødte og bestyrelse vil forslå at Bo Andreasen og Lars Windolf fortsætter.


Revisor: Bo Andreasen.

Revisor Suppleant: Lars Windolf

 

Ad 9. Eventuelt

De fremmødte og bestyrelsen var enig om at kontingentstigningen på 50 kr. primært er tiltænkt til brug på flere fælles arrangementer, som f.eks. motionsløb som rammer bredt i klubben, og foredrag for klubbens medlemmer etc. Bestyrelsen opfordrer derfor klubbens medlemmerne til at komme med ide til mulige arrangementer.


Klubben har haft besøg af DGI cykelkonsulent, og bestyrelses ser muligheder i et medlemskab af DGI. Som stor organisation kan DGI bidrage med viden inden for lang række områder som f.eks kost, træning, kurser og foredrag mv.


Træningstiderne: Træningstiderne for B og C rytterne ændres, således at der frem over køres kl. 18.00 hele sæsonen. A rytternes træningstider ændres ikke.


Generelt har der været stor succes med en kaptajn for C-rytterne om tirsdagen, som i 2017 har virket frem til sommerferien. Derfor ønskes dette tiltag at fortsætte i 2018, og måske udvide ordningen. Bestyrelse vil derfor appellere til klubbens A og B ryttere, om at de tager en tørn som kaptajn, og er med til at give nye klubmedlemmer og andre af klubben medlemmer som ikke cykler så meget en hyggelig og godt udgangspunkt for en god træningsaften. Hvis de fleste bakker op om dette tiltag vil man skulle forvente at være kaptajn 1 – 2 gange på en sæson.


Bestyrelse har aflyst klubmesterskabet 2017, som ellers har været et fast arrangement side 2013. Når der kun er 10 medlemmer udover bestyrelsen som har tilmeldt sig, finder bestyrelsen at interessen er for lille til at afholde dette arrangementet. Der er kommet forslag om at klubmesterskabet rykkes til slutningen af juni og evt. på en hverdag. Vejret er generelt bedre i juni, og der måske er flere som cykler ind i oktober. Vejret i år har måske også spillet ind. Bestyrelse vil derfor gerne høre fra klubbens medlemmer om der er tiltag vedr.  klubmesterskabet som vil bevirke at flere for interessen i at deltage. 

Referent / Stig Jensen