Gereralforsamling2021

SPONSORER:


Referat fra generalforsamling 2021

 Afholdt lørdag den 2. oktober 2021 kl. 17.00

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent
  4. Beretning fra stående udvalg
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter
  7. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
  8. Evt.